Wat houdt ons werk in

Ons werkproces

Wij ontwerpen een voor mensen veilige, gezonde, comfortabele en functionele leef- en werkomgeving in nieuwe en bestaande gebouwen. De basis daarvoor ligt in een goed totaal ontwerp van het gebouw en een goed ontwerp van de installatietechnische voorzieningen. Integraal ontwerpen is onze stijl.

Plan: Programma van Eisen

Vastleggen van:

 • de eisen van de opdrachtgever, de must-haves en
  de nice-to-haves;
 • de eisen en de ambities op het gebied van duurzaamheid, energiegebruik en circulariteit;
 • het benodigde budget.

Ontwerp: Structuurontwerp

Het bepalen van:

 • de energievraag en de bouwfysische kwaliteit;
 • de installatieprincipes;
 • de hoofdstructuur van installaties;
 • de technische ruimten;
 • de kosten.

Het maken van:

 • eenvoudige ontwerptekeningen.

 

Ontwerp: Voorontwerp

Bepalen van:

 • de energievoorzieningen;
 • de capaciteit van hoofdcomponenten;
 • de kosten.

Het maken van:

 • een beknopte beschrijving van prestaties en functies van de installaties;
 • principeschema’s;
 • eenvoudige tekeningen.

Ontwerp: definitief ontwerp

Bepalen van:

 • definitieve oplossingen;
 • de kosten.

Het maken van:

 • gedetailleerde tekeningen 2D, 3D of BIM;
 • een gedetailleerde beschrijving van prestaties, functies en werking van de installaties;
 • contractstukken.

Contracteren: Gunningsadvies

Het:

 • maken van een contractstuk;
 • beantwoording vragen aanbieders;
 • beoordelen van aanbiedingen;
 • adviseren inzake opdrachtverstrekking.

Realisatie: Toezicht

Het:

 • controleren van berekeningen en tekeningen van de opdrachtnemer;
 • bewaken van de kwaliteit van de uitvoering.

Realisatie: Directievoering

Het:

 • bewaken van de voortgang;
 • bewaken van de kosten. 

Realisatie: Oplevering

Het:

 • beoordelen of het werk gereed is en het adviseren van de opdrachtgever inzake de afname van het werk;
 • controleren van rapporten, documenten en garantieverklaringen;
 • controleren van de afhandeling van restpunten.

Gebruik: Beheer & onderhoud

Het: 

 • opstellen van een onderhoudsplan;
 • opstellen onderhoudscontract;
 • beoordelen van het resultaat van het onderhoud;
 • monitoren van de werking van installaties;
 • monitoring gebruik van energie;
 • adviseren inzake het meerjarige beheer en onderhoud;
 • inspecteren van de installaties.

Plan: Programma van Eisen

Vastleggen van:

 • de eisen van de opdrachtgever, de must-haves en de nice-to-haves;
 • de eisen en ambities op het gebied van duurzaamheid, energiegebruik en circulariteit;
 • het benodigde budget.

Ontwerp: Structuurontwerp

Het bepalen van:

 • de energievraag en de bouwfysische kwaliteit;
 • de installatieprincipes;
 • de hoofdstructuur van installaties;
 • de technische ruimten;
 • de kosten.

Het maken van:

 • eenvoudige ontwerptekeningen.

Ontwerp: Voorontwerp

Bepalen van:

 • de energievoorzieningen;
 • de capaciteit van hoofdcomponenten;
 • de kosten.

Het maken van:

 • een beknopte beschrijving van prestaties en functies van de installaties;
 • principeschema’s;
 • eenvoudige tekeningen.

Ontwerp: Definitief ontwerp

Bepalen van:

 • definitieve oplossingen;
 • de kosten.

Het maken van:

 • gedetailleerde tekeningen 2D, 3D of BIM;
 • een gedetailleerde beschrijving van prestaties, functies en werking van de installaties;
 • contractstukken.

Realisatie: Gunning

Het:

 • maken van een contractstuk;
 • beantwoorden van vragen van de aanbieders;
 • beoordelen van aanbiedingen;
 • adviseren inzake de opdrachtverstrekking.

Realisatie: Toezicht

Het:

 • controleren van berekeningen en tekeningen van de opdrachtnemer;
 • bewaken van de kwaliteit van de uitvoering.

Realisatie: Directievoering

het:

 • bewaken van de voortgang;
 • bewaken van de kosten.

Realisatie: Oplevering

Het:

 • beoordelen of het werk gereed is en het adviseren van de opdrachtgever inzake de afname van het werk;
 • controleren van rapporten, documenten en garantieverklaringen;
 • controleren van de afhandeling van restpunten. 

Gebruik: Beheer & onderhoud

Het:

 • opstellen van een onderhoudsplan;
 • opstellen onderhoudscontract;
 • Beoordelen van het resultaat van onderhoud;
 • monitoren van de werking van de installaties;
 • monitoring gebruik van energie;
 • adviseren inzake het meerjarige beheer en onderhoud;
 • inspecteren van de installaties. 

Enthousiast? Bekijk meteen alle openstaande vacatures!