Ambitie... grensverleggend

Wij zijn ingenieurs. We treden waar nodig buiten gangbare wegen en oplossingen.

Werkwijze...Doelgericht

Technische installaties zijn geen doel op zich. Wij focussen ons op het gebruik van het gebouw.

Team... Betrokken

Wij begrijpen wat de opdrachtgever vraagt, wat de architect bedoelt en verdiepen ons in medeontwerpers.

Ontwerp... oog voor detail

Een goedwerkende installatie vereist oog voor detail.

Visie... toekomstgericht

We stoppen niet bij de techniek, we zijn een betrokken partner.

Welkom bij Boersema Installatie Adviseurs

Boersema Installatie Adviseurs is een onafhankelijk ontwerper en adviseur. Onze verantwoordelijkheid is te zorgen voor een veilige en comfortabele leef- en werkomgeving in nieuw te ontwerpen of bestaande gebouwen.
De basis daarvoor ligt in een goed totaal ontwerp, de installatietechnische voorzieningen zijn een middel daartoe. Integraal ontwerpen is onze stijl.

Communicatie is onze kracht. Het proces en de tools voor Building Information Modelling (BIM) bieden ons daarbij extra mogelijkheden voor een optimale afstemming met alle ontwerppartners.

Wij werken voor scholen, in gebouwen voor gezondheidszorg en wonen, in farmaceutische projecten, kantoren, datacenters, bedrijfs- en industriegebouwen. Dat doen we met een strakke beheersing van investeringskosten en exploitatiekosten. We willen goed omgaan met grondstoffen en fossiele brandstoffen.

We zijn actief in nieuwbouw, renovaties en het beheer van bestaande gebouwen. Op elk van deze fronten zoeken wij naar het optimaal samengaan van architectonische vormgeving, constructie, installaties, inrichting en gebruik.

De realisatie van een gebouw of project is geen doel op zich. Het gebruik staat centraal.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

”Boersema Installatie Adviseurs is sinds 2017 de installatieadviseur van het Zuiderzeemuseum op operationeel en strategisch niveau. Vanuit een professionele en actieve bijdrage wordt structureel gewerkt aan het verbeteren van de onderhouds- en instandhoudingsprocessen. In goede samenwerking met onze uitvoerende contractpartijen leidt dit duidelijk tot kwaliteitsverbetering van onze technische installaties en beheersing van kosten. Daarnaast participeert Boersema Installatie Adviseurs met haar technisch inhoudelijke deskundigheid in onze projectteams en begeleid daarin ook de inkoop- en uitvoeringsprocessen. Wij zijn zeer tevreden over deze betrokken installatieadviseur.”

Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Edwin den Heijer
Hoofd gebouwbeheer & Facilitair

Provincie Flevoland

”Boersema Installatie Adviseurs heeft de provincie geadviseerd en begeleid bij het komen tot de aanbesteding van het Technisch Onderhoud aan Gebouw Installaties V3.0 voor het provinciehuis, het Museum Batavialand en onze steunpunten in Zeewolde, Dronten en Emmeloord. De professionele werkwijze en technische kennis op onderhoud- en beheersniveau van Boersema Installatie Adviseurs hebben er voor gezorgd dat er per 1-1-2020 een nieuwe onderhoudspartij de provincie ontzorgt op dit technische vlak. De implementatie is in volle gang en we zien de nieuwe opzet nu reeds vorm krijgen. Ook voor aanvullende advisering en begeleiding is Boersema Installatie Adviseurs ons naar volle tevredenheid ten dienste”.

Provincie Flevoland
Frans Kannekens & Paul Veltman
Adviseurs vastgoed 
Afdeling Services en Middelen

Het Juridisch Loket

”Het Juridisch Loket werkt sinds 2022 samen met Boersema Installatie Adviseurs. Boersema Installatie Adviseurs adviseert en ondersteunt het Juridisch Loket bij het contractmanagement van het (uitbestede) onderhoud aan de W-installaties op onze vestigingen door heel Nederland. De technisch-inhoudelijke kennis van Boersema Installatie Adviseurs is voor ons zeer waardevol en de samenwerking verloopt bijzonder prettig. Als het nodig is, kan er altijd snel geschakeld worden en dat maakt de samenwerking voor ons van grote waarde”.

Het Juridisch Loket
Lilian Kraaijeveld
Facilitair Manager

Eindhoven Airport

”Boersema installatie Adviseurs heeft voor ons het hele aanbestedingstraject begeleid voor het installatietechnische onderhoud van al onze panden. Ze hebben een complete nul-inspectie uitgevoerd, het installatiebestek geschreven, advies gegeven en de beoordeling van de aanbesteding mee gedaan. Het hele traject is professioneel opgepakt met een zeer succesvolle aanbesteding als gevolg, met complimenten vanuit de deelnemende partijen. Boersema Installatie Adviseurs blijft ook na de aanbesteding betrokken om als externe auditor de samenwerking met de installateur jaarlijks te beoordelen. Daarnaast heeft Boersema Installatie Adviseurs klimaattechnisch advies gegeven voor een van onze panden.”

Eindhoven Airport
Ton Verblackt
Technisch & Facilitair Manager

Het Apostolisch Genootschap

“Boersema Installatie Adviseurs helpt ons al geruime tijd om grip te houden op de kwaliteit en kosten voor het beheer van onze 73 Plaatsen van Samenkomst en twee kantoorgebouwen in Nederland. Zo hebben we met actuele meerjarenplanningen altijd een betrouwbare begroting (en op tijd). Hiernaast bewaken ze als objectieve partij de kwaliteit van het onderhoud en de uitvoering van de projecten van onze installateur en helpen ze invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van Het Apostolisch Genootschap. Zo zijn 50 locaties voorzien van PV installaties en hebben we een lening verstrekt aan Eneco voor een windmolen in Nederland. We nemen de benodigde elektrische energie van deze windmolen af ter compensatie van ons gas- en elektriciteitsgebruik en onze totale mobiliteit. Vanaf 2015 zijn we als organisatie hiermee CO2 neutraal geworden. Wij zien Boersema Installatie Adviseurs als een deskundige, duurzame en betrokken partner in vastgoedbeheer.”

Het Apostolisch Genootschap
De heer G.T. van Markus
Hoofd huisvesting

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl