Beheer

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Het Oogziekenhuis Rotterdam

“Voor het beheer van de technische installaties binnen het Oogziekenhuis in Rotterdam hebben we een beroep gedaan op de deskundigheid van Boersema Installatie Adviseurs. Zij hebben ons geholpen aan een bruikbaar meerjarenplan voor het onderhoud van de technische installaties en de bouwkundige elementen van onze twee locaties aan de Schiedamse Vest. Hiermee hebben we grip gekregen op de kwaliteitsbewaking en onze kosten. In aanvulling hierop doen we geregeld een beroep op de deskundigheid van Boersema bij vervangings- of renovatievraagstukken.  Die combinatie is voor ons erg bruikbaar en levert ons in tijd en aanpak veel voordeel op omdat ze onze gebouwen en installaties goed kennen.”
Oogziekenhuis Rotterdam
De heer R. Zimmerman
Manager Financiën, Vastgoed en Facilitaire Zaken

Het Apostolisch Genootschap

“Boersema Installatie Adviseurs helpt ons al geruime tijd om grip te houden op de kwaliteit en kosten voor het beheer van onze 73 Plaatsen van Samenkomst en twee kantoorgebouwen in Nederland. Zo hebben we met actuele meerjarenplanningen altijd een betrouwbare begroting (en op tijd). Hiernaast bewaken ze als objectieve partij de kwaliteit van het onderhoud en de uitvoering van de projecten van onze installateur en helpen ze invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van Het Apostolisch Genootschap. Zo zijn 50 locaties voorzien van PV installaties en hebben we een lening verstrekt aan Eneco voor een windmolen in Nederland. We nemen de benodigde elektrische energie van deze windmolen af ter compensatie van ons gas- en elektriciteitsgebruik en onze totale mobiliteit. Vanaf 2015 zijn we als organisatie hiermee CO2 neutraal geworden. Wij zien Boersema Installatie Adviseurs als een deskundige, duurzame en betrokken partner in vastgoedbeheer.”
Het Apostolisch Genootschap
De heer G.T. van Markus
Hoofd huisvesting

Gemeente Almere

“Boersema Installatie Adviseurs B.V. heeft ons geadviseerd bij het vertalen van onze wensen/doelen naar een prestatiebestek voor het onderhoud van de technische installaties van onze A locaties (gemeentehuis, Bibliotheek en topsportcentrum, parkeergarages en brandweerkazernes). Het werken met het prestatiebestek levert ons direct al veel voordelen op, zoals: – Transparant contract voor alle locaties. – Betrokkenheid en pro activiteit van de onderhoudsbedrijven. – Verbetering van de efficiency van het onderhoud, energie en duurzaamheid. Met Boersema hebben we onze doelen op het gebied van onderhoud gerealiseerd.”
Gemeente Almere
De heer M.G.C. Rosseboom
Projectleider techniek vastgoedbedrijf

Stadsverwarming Purmerend

“Boersema Installatie Adviseurs is ons adres voor vragen over gebouwinstallaties. Zij hebben ons geholpen bij diverse kleine en grote technische vraagstukken, zoals meerjarenplanningen, kostenramingen en bij vragen over de klimaatinstallaties van ons eigen kantoorgebouw. Waarom Boersema: Als we derden inschakelen gaan we voor objectief en deskundig advies. Boersema levert wat wordt beloofd en helpt ons om belangrijke projecten te realiseren. “
Stadsverwarming Purmerend 
De heer M. van Lier
Manager Techniek

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl