Strategisch advies vastgoed

Strategisch advies vastgoed Boersema Installatie Adviseurs helpt vastgoedeigenaren of –beheerders om grip te krijgen op de kwaliteit van de technische installaties. Hiervoor voeren we inspecties uit conform NEN2767 en/of BOEI methodiek. Vanuit deze inspecties kan een...

Onderhoudsbestekken

Onderhoudsbestekken Onze opdrachtgevers hebben behoefte aan grip op de kwaliteit en kosten van het onderhoud van de technische installaties. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald welke contractvorm het beste past bij de doelstellingen en de eigen organisatie. Dit...

Conditiemeting en statusbepaling

Conditiemeting en statusbepaling Boersema Installatie adviseurs voert objectieve kwaliteitscontroles uit. Zowel in de technische ruimtes als op managementniveau. Hiermee houden we een vinger aan de pols voor de contractuele afspraken en bewaken we de kwaliteit...

Onderzoek en advies binnenklimaat

Onderzoek en advies binnenklimaat Bij binnenklimaatklachten brengen we de huidige situatie in kaart en bepalen wat van de installaties mag worden verwacht. Voor de analyse kunnen we aanvullend controlemetingen uitvoeren, zoals het langdurig meten van het binnenklimaat...