Zwembad De Vrijbuiter, Almere

De renovatie van zwembad De Vrijbuiter omvat de vervanging van de vier centrale luchtbehandelingsinstallaties, de warmtevoorziening en de klimaatregeling.

Omdat de vervanging van de luchtbehandelingskasten vanuit de ErP eisen op inpassingsproblemen stuit, is voorafgaand aan de ontwerpwerkzaamheden een variantenstudie uitgevoerd. In deze variantenstudie is naast de inpassingsmogelijkheden ook gekeken naar de optimalisatie in relatie tot het energieverbruik c.q. exploitatie en de mogelijkheden voor een alternatieve warmteopwekking. Bijvoorbeeld door inpassing van een warmtepomp, zowel voor de luchtbehandeling als het zwembadwater.

In het nieuwe ontwerp zijn de twee luchtbehandelingskasten voor de zwembaden (recreatie- en doelgroepenbad) gesitueerd op het dak.

Opdrachtgever:
Gemeente Almere

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl