Van Heutzs kazerne te Kampen

Renovatie van monumentale kazerne tot een cultuurcluster.

De nieuwe gebruikers van het pand zijn de openbare bibliotheek, het gemeente archief en de Woonwinkel van DeltaWonen. Achter de kazerne ligt het voormalige manegegebouw (ook genoemd de exercitieloods) waarvan alleen de voorgevel is behouden. Hier is een depot gerealiseerd (archief van de Gemeente, opslag van museumstukken en de werkplaats van de afdeling archeologie).

In het installatietechnisch ontwerp is een goede balans gevonden tussen (thermisch) comfort in het oude pand, duurzaamheid en het beschikbare budget. Ons bureau heeft daarnaast geadviseerd ten opzichte van brandveiligheid. De monumentale trappenhuizen voldoen daarbij nog steeds als vluchtwegen. Ook de overige bouwfysica behoorde tot onze advieswerkzaamheden

Opdrachtgever:
Stichting DeltaWonen

Architect
I’M architecten

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl