Provincie Flevoland

De advisering betreft de Europese aanbesteding van Provincie Flevoland met betrekking tot het onderhoud van de gebouwgebonden werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in haar gebouwen.

Als startpunt van de werkzaamheden zijn alle installaties getoetst (inventarisatie en status) en optimalisatievoorstellen gemaakt voor zowel de contract- als samenwerkingsvorm.

De onderhoudswerkzaamheden en gewenste samenwerkingsvorm zijn vertaald naar een prestatiebestek. Hiernaast is geadviseerd voor zowel het selectie- als gunningsproces.

Opdrachtgever:
Provincie Flevoland

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl