Gemeente Almere

Het betreft een niet-openbare Europese aanbesteding van de werktuigbouwkundige-, brandmeld- en sprinklerinstallaties in vier grote locaties van gemeente Almere.

Gemeente Almere kiest er voor om het onderhoud van de grote locaties in haar portefeuille “prestatiegericht” aan te besteden. Dit om met een regie organisatie te kunnen sturen op de output (KPI’s) van het onderhoud, zoals conditiebehoud, compliance, storingen, energie etc.

Ons bureau heeft hiervoor het prestatiebestek opgesteld en geadviseerd bij het opstellen van de selectie- en gunningscriteria. Als deelnemer van het beoordelingsteam zijn de kwalitatieve plannen en presentaties van de geselecteerde partijen beoordeeld om te komen tot een gewogen gunning.

Hier houdt het nog niet op, want na de gunning begint het pas. Wij assisteren gemeente Almere tijdens de implementatiefase van de nieuwe contractpartij en organiseren vanaf de start diverse overleggen om te zorgen dat beide partijen (Opdrachtgever en Opdrachtnemer) duidelijkheid krijgen over de afspraken en verwachtingen en zodoende een goede start maken van de contractperiode.    

Voor dit traject is gebruik gemaakt van het prestatiebestek dat 8 jaar geleden door ons bureau is opgesteld en welke goed heeft gewerkt/gefunctioneerd. De belangrijkste toevoegingen zijn de voorwaarden voor de gezamenlijke invulling van een duurzaam MJOP en afspraken over projectwerkzaamheden. Dit om in goede samenwerking met de gecontracteerde partij invulling te geven aan de duurzaamheidsagenda van gemeente Almere.

Opdrachtgever:
Gemeente Almere

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl