Plaatsen van Samenkomst

Al twintig jaar adviseren wij het Apostolisch Genootschap in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ons bureau heeft het ontwerp van de technische installaties gemaakt voor circa tien gebouwen en de aanbesteding en de uitvoering begeleid.
De duurzaamheid wordt bewaakt op basis van Breaam (in use).
Het Apostolisch Genootschap is sinds 2015 energie neutraal door toepassing van windenergie en PV-panelen en zeer zuinige klimaat- en verlichtingsinstallaties.

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl