Kunsthal Almere

Kenmerken
Op de begane grond van het gebouw De Kunstlinie, gelegen aan het Weerwater in Almere is een kunsthal, met museaaal binnenklimaat gerealiseerd. Het total vloeroppervlak bedraagt circa 3.100 m2 bvo. Binnen het project zijn twee hoofdgebieden ontwikkeld:

Het Entreegebied
De centrale Entreefoyer is zo heringericht dat de ruimte zeer divers geprogrammeerd kan worden. Hiervoor zijn (flexibele) technische voorzieningen in het plafond (Data, CAI en verlichting) aangebracht.
Naast de Entreefoyer is een Architectuurstudio en Workshopruimte ontwikkeld voor presentaties, werk- of educatieplekken.

Kunsthal
De Kunsthal is gerealiseerd in het zuidoostelijke deel van het gebouw. Om gebruik te maken van de volledige potentie van de ruimtes, is de verkeersruimte toegevoegd aan de tentoonstellingsruimtes. De ruimtes worden gebruikt voor tentoonstellingen van hedendaagse kunst.
Voor de klimaatbeheersing zijn klimaatplafonds toegepast, in combinatie met twee luchtbehandelingskasten voor de be- en ontvochtiging.
Om grote temperatuurschommelingen bij de glazen zuidgevel op te vangen is een Low Speed koeler ingepast.
In de in totaal zeven kunsthal ruimten zijn diverse technische voorzieningen in de plafondstroken aangebracht om een flexibele en/of wisselende programmering mogelijk te maken.

Ons bureau heeft in de voorbereidingsfase de technische varianten voor de klimaatbeheersing uitgewerkt en na besluitvorming het bestek voor de technische installaties opgesteld. Tijdens de uitvoering is de kwaliteit door ons bewaakt.

Opdrachtgever:
Gemeente Almere

Architect
KRAFT architecten

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV

Hogeweg 229c

3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl