Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke stichting waar burgers gratis juridische hulp kunnen krijgen. Hiertoe zijn in Nederland 30 locaties ingericht als bezoek- en kantoorlocatie.

Het primaire doel van onze werkzaamheden is om de kosten en kwaliteit van de onderhoudswerkzaamheden aan de werktuigbouwkundige installaties op deze locaties te bewaken. Het secundaire doel is de samenwerking met de onderhoudspartij te verbeteren.

Hiervoor worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Steekproefsgewijze controle van de door het onderhoudsbedrijf uitgevoerde onderhouds- en keuringsrapportages en storingswerkzaamheden.
  • Steekproefsgewijze beoordeling van de door het onderhoudsbedrijf ingediende facturen voor het preventief en correctief/curatief onderhoud.
  • Het op ad hoc basis beoordelen van offertes/calculaties voor vervanging van installatiedelen.
  • Het voorzitten van de reguliere overleggen technische installaties met het Juridisch Loket en de onderhoudspartij en het verzorgen van de verslaglegging.
  • Het controleren van de door het onderhoudsbedrijf opgestelde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s).

Looptijd: 1 oktober 2022 tot en met heden

Opdrachtgever:
Het Juridisch Loket

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl