’t Scala te Amersfoort

’t Scala te Amersfoort is een zogenaamde ABC school waarin onderwijs, kinderopvang en welzijn samenwerken. Zij bieden activiteiten waarbij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren centraal staan. Dit gebouw bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en wijkcentrum gecombineerd met 15 starterswoningen.

Deze brede school is voorzien van hybride-ventilatie: een gedeeltelijke mechanische ventilatieluchttoevoer en een gedeeltelijke natuurlijke ventilatieluchttoevoer. De ventilatielucht wordt mechanisch afgevoerd. De warmte uit de afvoerlucht wordt teruggewonnen en toegevoerd aan de toevoerlucht. Tevens is actief gebruik gemaakt van de betonmassa ten behoeve van vrije koeling in het zomerseizoen en verwarming in het winterseizoen. Ook de verlichting is energie-efficiënt uitgevoerd.

De monitoring van het totale energiegebruik gedurende de eerste jaren, wees uit dat de school ’t Scala te Amersfoort tot de meest energiezuinige scholen behoort.

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl