Stichte Vrije School Zeist

De Stichtse Vrije School is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een mooi, stijlvol 40’er jaren gebouw op een parkachtig terrein in het Lyceumkwartier van Zeist. Het schoolgebouw is in de loop van de jaren verschillende keren uitgebreid.  

Dit project omvat een gefaseerde uitbreiding van 1000 m2 en renovatie c.q. verduurzaming van de bestaande bouw, waarbij de school (in delen) in gebruik blijft. Het ontwerp van het totale complexontwerp is gericht op ‘bijna energieneutraal’. In samenspraak met de opdrachtgever is er een ontwerp gemaakt voor de ventilatie en het verwarmen en gedeeltelijk koelen van de school door middel van warmtepompen. Hierdoor voldoet het binnenklimaat aan Frisse Scholen klasse B.

Stichtse vrije school Zeist
Stichtse vrije school Zeist

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl