De Wijngaert III te Haaren

De Wijngaert III te Haaren is een nieuwbouw project voor wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die min of meer zelfstandig wonen. Gerealiseerd is een combinatie van woningen, dagbestedingsgebouwen en een gezondheidscentrum (behandeling en activerende begeleiding), kantoorruimte en ondersteunende diensten.

De basis is een zo algemeen mogelijke vorm van wonen en werken. Door middel van het toevoegen van zorgelementen daar waar nodig, wordt deze leefomgeving veilig en aangepast aan specifieke behoeften.

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl