De Binckhorst te Rosmalen

Herontwikkeling locatie De Binckhorst (nabij Rosmalen) van circa 8.400 m2 bvo wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, vormgegeven in kleinschalige woonvormen, samengebracht op één terrein.

Speerpunt in het integrale ontwerp: behaaglijk leefklimaat, veiligheid bewoners en personeel en domotica voorzieningen.

Omvang werk:
– Vervangende nieuwbouw van 140 wooneenheden, verdeeld over 20 woongebouwen.
– 35 plaatsen voor ondersteunende begeleiding in dagbestedingsgebouwen.
– Afkoppelen te slopen gebouwen, herinrichting terrein en nieuwe opzet infrastructuur.

Contact

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c3816 BS Amersfoort

+31 33 455 37 37post@bia.nl