St. Joseph te Hooglanderveen

St. Joseph te Hooglanderveen is een katholieke basisschool met een niet alledaagse vormgeving. Het gebouw, met 12 klassen en een peuterspeelzaal, heeft een driehoekige plattegrond en een piramidevormig dak beplant met sedum. Het totaal oppervlak is 1.677 m² bvo.

De groepsruimten worden geventileerd met gedeeltelijk mechanische en gedeeltelijk natuurlijke luchttoevoer. De natuurlijke luchttoevoer kan door de gebruiker zelf worden bediend. De mechanische ventilatie zorgt voor een degelijke basisventilatie en is ook de basis voor energiezuinigheid vanwege de warmteterugwinning in het systeem. De gecombineerde ventilatie zorgt voor én energiezuinigheid én een gezond binnenmilieu én een comfortabel gevoel.

De groepsruimten op de verdieping liggen onder een schuine kap met een licht dak. Ook hier is een comfortabel leefklimaat gerealiseerd en is de opwarming in de zomer beperkt.

Boersema Installatie Adviseurs BV verzorgde het ontwerp van de technische installaties van de St. Joseph te Hooglanderveen en begeleidde de uitvoering.